1. Air damper actuator. 5N/m điều khiển tuyến tính 0~10v. Belimo
2. Room thermostat ngõ ra 0~10VDC. Regin
3. Điều khiển nhiệt Danfoss EKC 202C
4. Đồng hồ áp suất phòng Dwyer USA. 0~60Pa Có contact giới hạn ngưỡng cao- thấp.


Thịnh 0986072O97


--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: