Bán và cho thuê plc, hmi mitsu, bạn nào cần thì alo minh nhé!
Sdt 0937838791
PLC :
FX1N 24MR-001 GIÁ 2TR số lượng 9 con, mới 98%

FX 1S 30MR GIÁ 2TR5 số lượng 1 con, mới 98%

FX 1S 20MR GIÁ 1TR8 số lượng 1 con, mới 98%

FX3U 48MR/ES GIÁ 5TR số lượng 1 con, mới 100%

HMI:
GOT 1000:
MODEL: GT1020- LBD GIÁ 2TR số lượng 05 con, mới 98%

MODEL: GT1150- QLBD GIÁ 4TR5 số lượng 03 con, mới 96%

FRO-FACE:
MODEL: GP 2500 - TC11 GIÁ 8TR số lượng 02 con, mới 96%Mịnh đang xả 1 số hàng, bạn nào cần thì alo minh nhé!

PLC :

FX1N 24MR-001 GIÁ 2TR số lượng 9 con, mới 98%

FX 1S 30MR GIÁ 2TR5 số lượng 1 con, mới 98%

FX 1S 20MR GIÁ 1TR8 số lượng 1 con, mới 98%

FX3U 48MR/ES GIÁ 5TR số lượng 1 con, mới 100%

HMI:


GOT 1000:

MODEL: GT1020- LBD GIÁ 2TR số lượng 05 con, mới 98%

MODEL: GT1150- QLBD GIÁ 4TR5 số lượng 03 con, mới 96%

FRO-FACE:

MODEL: GP 2500 - TC11 GIÁ 8TR số lượng 02 con, mới 96%

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: