Em sử dụng s7 200 CN để cài đặt chuông báo giờ. Khi e cài thời gian thực thì nó báo lỗi hệ thống như hình bên dưới. Theo em được biết thì từ CPU 214 trở lên là có bộ thời gian thực rồi. Mong các đại ca, đại tỷ giúp đỡ xem em bị lỗi gì?
http://www.data.webdien.com/photo/up...5f49ef4442.jpg

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: