Cho mình hỏi: Ưu và nhược điểm của mạch điện mở máy bằng khởi động từ ?