chào các anh , em đang học 12 và đang học môn thực tập trong doanh nghiệp, nhưng không đc đi thực tập vì những khoá trước ngta phàn nàn là đi thực tập mệt và khổ quá nên trường ko cho đi thực tập nữa, và giờ em đc giao làm báo cáo phân xưởng phay nhưng thầy chỉ đưa cho 1 bản báo cáo mẫu vài dòng và kêu vẽ 4 sơ đồ , mà còn kêu vẽ bằng máy tính nữa . thật sự là không biết làm gì lun, cuối tháng 12 phải nộp rồi , mong đc các anh giúp đỡ ạ