Mình có công suất điện 3 pha 21kw vậy nên dùng loại tiết diện dây dẫn bao nhiêu là phù hợp