Chào các tiền bối
Có tiền bối nào có các tiêu chuẩn về qui cách ống conduit PVC,GI (01 ống conduit chứa tối đa bao nhiêu dây) , qui cách bẻ cong ống conduit PVC,GI.có thì các tiền bối chia sẻ giúp em với, các cái này có nằm trong tiêu chuẩn không,hay có dẩn chứng nào sát sát tý, không phải chỉ là lấy hệ số kinh nghiệm thi công để nói đc.
Thân chào!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: