có ai hướng dẫn cho mình lập trình thiết bị DC 1010 có 1 alrm, điều khiển mức nước trong bình. có 3 van nước. 1 van đầu ra. 2 van đầu vào thì 1 van mở liêu tục đến khi bình đc 70% và 1 van mở khi mức nước 55% đến 70%.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: