Chào các bạn, mình hiện có 1 con cảm biến nhiệt độ PT100 3 dây và module analog EM235 nhưng chưa biết cách kết nối như thế nào cả.
Mình đã config EM235 đọc 0-5V, nhưng chưa biết đấu dây PT100 như thế nào. PT100 của mình có 3 dây: dây xanh dương, vàng, và nâu (các dây này mình nghi là dây ngoài, không phải dây gốc của PT100 do thầy đấu lại). Các bạn giúp mình với nhé.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: