Mọi người cho em hỏi quá trình co giãn trong dây dẫn AC-120 và A-120 trong cơ khí đường dây với
cụ thể là với trường hợp nhiệt độ thay đổi từ 5độ C đến 40độ C và ngược lại. tốc độ gió từ 5m/s đến 40m/s và ngược lại

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: