Hi Mọi Người!
Đã ai làm báo cáo kinh tế - kỹ thuật về pccc có thể cho minh xin ít kinh nghiệm, nếu có bản mẫu nào thi cho mình xin để minh tham khảo được không ạ
Cảm ơn moi người!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: