Em xin chao Anh Chị! Anh Chị trong diễn đàn mình có Anh Chị nào có dữ liệu về hiện trạng cung cấp điện và sử dụng điện trên một đảo bất kỳ nào ở nước mình cho em xin vởi! Em đang cần dữ liệu đó để làm đồ án tốt nghiệp, mà giờ không biết tìm ở đâu nữa, kính mong Anh Chị giúp em với!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: