em là sinh viên thôi nên chẳng biết gì nhiều.em chỉ phân biệt được đường dây trung áp 35kv-22kv-10kv còn các đường dây khác không có được học nên mù tịt quá.các bác chỉ cho em các phân loại điện áp dựa trên số bát sứ cách điện,loại sứ,hoặc cáp điện được không.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: