CÔNG TY CP QUỐC TẾ HỢP PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG KOYO

TRD-2T1000BF,
TRD-N2000-RZW,
TRD-N5000-RZW,
TRD-2E100A

http://data.webdien.com/photo/up/b5d...a05b9882af.jpg


VO PHI LONG
Mobile : 0916 908 404 / 096 2526 978
Email : sale8.hpinter@gmail.com
YM : sale8.hpinter@yahoo.com
Skype : philong_hpinter
=================================================
HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 1123 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com / www.hpinter.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: