mọi người giúp e so sánh :
Role so lệch với so lệch hãm,
role so lệch đường dây với so lệch máy biến áp

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: