SCADA cho nhà máy điện,Giới thiệu hệ thống: quy trình, công nghệ điều khiển, giám sát. 2. Giới thiệu mạng cho hệ thống: Siemens (PCS7) 3. Các thiết bị cho các line trong nhà máy: tìm hiểu các thiết bị (đấu nối, hãng, ứng dụng…); tính các đầu I/O của từng line. 4. Thiết kế mạng truyền thông cho từng line và toàn nhà máy
http://123doc.vn/share-scada-cho-nha-may-dien/MzcyMjA=

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: