các bác cho e hỏi về lệnh đọc xung từ encoder về plc họ Q. và plc Q02HCPU-X42-Y42P có đọc được xung tốc độ cao hay không, hay là phải sử dụng thêm modul khác?.cảm ơn nhiều!!.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: