Cả nhà ơi cho mình hỏi chút về GUI trong MAtlab với. Mình có 2 vấn đề thắc mắc...
1)Vấn đề thứ nhất là: Làm thế nào để liên kết 2 hoặc nhiều Gui với nhau ?? Ví dụ như ta tính toán ở Gui1 nhưng muốn kết quả hiện sang gui2 thì phải làm thế nào?? Mình tìm hiểu thì hình như ta dùng biến toàn cục, lệnh: global a b c… nhưng khi mình cho dòng lệnh đó vào thì Matlab báo lỗi. Hay là mình đặt lệnh: global a b c… sai vị trí ạ??
2)Vấn đền thứ 2 là: Mình muốn hiển thị một biểu thức ví dụ như bt: Asin(wt+b) vào một edit text thì code lệnh như thế nào ạ?? Trong đó A,w,b là những biến ta đã tìm được trước đó??

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: