em đang làm tủ điện tụ bù máy biến áp các bác cho em xin sơ đồ mạch điện với tính toán tụ bù với.
email: best79.ktd@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: