đã hư bình. giá ra đi. 1 triệu.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: