mình sắp làm đồ án tốt nghiệp nên mình cần 1 cái đồ án thiết kế chiếu sàng chung cư cở 22 tấng đổ lại + bẳng vẽ hoàn chỉnh. đồ án sv khóa trước cũng dc. ai có mình sẽ hậu tạ
mail dntcr7@yahoo.com
fb https://www.facebook.com/dntcr7

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: