Tuần rồi mình mới học buổi đầu tiên môn thí nghiệm kỹ thuật điện
Thầy có bắt về làm 1 máy biến áp có điểm giữa
Đây là 1 bài mẫu của lớp trước


Máy biến áp có điểm giữa khác gì với bài trên không

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: