Diễn đàn trợ giúp em câu này với ạ: Tại sao nhà máy thủy điện lại phát hết công suất khi dư thừa lượng nước?( giả sử điều độ ra chỉ thị như vậy),nếu như thế thì có lợi và và có hại gì không? Thân.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: