Hôm trước mình có đi tham gia một lớp học về M&E thầy giáo có đề cập tới một số vấn đề tuy nhiên mình chưa được hiểu lắm. Mong các anh các bạn nào biết xin giải thích giúp mình với.
1. Liên quan tới tủ MV panel
* Genneral not use meter, if use CB, ampere meter only should be set.
* When use CB, CB type, sensor (CT, PT), protection relay (OC,GR, UV, ohers) and control power shall be request.
* Mình đoán câu này là ở tủ MV thông thường không sử dụng đồng hồ, nếu sử dụng CB thì chỉ nên sử dụng đồng hồ ampere
* Khi sử dụng CB thì cảm biên, rơ le bảo vệ sẽ phải có.
Câu hỏi mình băn khoan là: Tại sao ở tủ MV thông thường không dùng đồng hồ. Và tại sao nếu sử dụng CB thì chỉ nên dùng ampere meter
Khi sử dụng CB có nhất thiết phải sử dụng (CT, PT) và các rơ le khác không, mà thực tình ở nhiều bản vẽ mình cũng thấy là khi dùng CB thường có các GR, OCR và ampere metter đi cùng mà không biết tại sao.
2. Vẫn là ở tủ MV trong sách dạy có câu này.
* If take signal for not only KWH but also internal meter relay from CT, shall use double coil CT or another CT(ring type)
Câu này mình đoán có nghĩa là nếu không chỉ lấy tín hiệu cho đồng hồ mà còn cho rơ le thì phải sử dụng 2 cuộn dây CT hoặc sử dụng thêm 1 cái CT nữa.
Vậy tại sao phải làm vậy.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: