hình ảnh:

Mã sản
phẩm
Cắt dây
thép
Cắt dây
đồng
Cắt dây
điện
Chiều dài
(mm)
Khối lượng
(kg)
1800-175 Ф 3.0 Ф 3.5 Ф 2.6 x3 202
1800-200 Ф 3.4 Ф 4.0 Ф 2.6 x3 222
Kìm cắt dây đàn, kìm cắt dây thép, kìm cắt dây điện
- Liên hệ mua hàng:

- SĐT: 0988227905
- Mail: Nguyenhuytap@gmail.com
- Hỗ trợ Online:

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: