Em sử dụ đồ án tính toán cung cấp điện bằng ECODIAL
Khi chọn dây em để bình thường đi trên máng thì không sao, nhưng chuyển sang In the ground thì khi tính toán thì không thể chọn dây, MBA của em 1600KVA.
Xin mấy anh giúp đỡ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: