Bên cơ quan thường xuyên có việc TVGS M&E công trình XD thương mại hợp tác với đối tác nước ngoài. Hiện có dự án đang cần người:
-Cần có kinh nghiệm khoảng 10 năm.
-Làm theo dự án, dự án 1 năm trở lên, địa điểm gần Hà Nội.
-Lương thỏa thuận.
-Y/c tiếng anh sử dụng tốt để làm việc với đối tác nước ngoài trong dự án.
Nếu bạn có thể tham gia được, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 090.353.9386 để trao đổi cụ thể. Email: nhhtoan@gmail.com
Thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: