THIẾT KẾ SCADA CHO PLC MITSUBISHI, OMRON, PANASONIC, S7-200, S7-300, AB(ROCKWELL), FUJI, KEYENCE, HITACHI, MODBUS PROTOCOL...

Hê thống giám sát gồm 6 phần quan trong:
- Đăng nhập hệ thống
- Giám sát hệ thống
- Cảnh báo lỗi
- Chọn công thức sản xuất
- Giám sát nhiệt độ
- Báo cáo

I. Đăng nhập hệ thống
Giáo diện như hình vẽ để vào hệ thống giám sát, người giám sát phải đăng nhập tên, mật khẩu và cấp quản lý.


II. Giám sát hệ thống
Ví dụ giám sát cho hệ thống trộn hóa chất gồm 3 bồn hóa chất, tạm gọi là Hóa chất A, Hóa chất B, Hóa chất C. Trên giao diện ta sẽ thấy mực hóa chất các bồn. Một bồn lớn dùng để trộn, thời gian trộn đươc xác lập trên giao diện, có các đèn tín hiệu báo các van đóng/xả, động cơ xoay/dừng.


III. Cảnh báo lỗi
Khi có lỗi xuất hiện đèn báo lỗi nhấp nháy và hiển thị lỗi.
IV. Công thức sản xuất
Chọn công thức sản xuất.


V. Giám sát nhiệt độ


VI. Báo cáo

Video demo:
http://youtu.be/ZuriOjSzXz0

LH: 098 456 6067
www.phulongtech.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: