CTy chúng tôi hiện tại đang cần thanh ly 1so con motơ 1HP 3pha đa qua sữ dụng nhung còn rât tồt,vi ly do thay đổi dây chuyền SX nên thay đổi va thanh lý nguyên lô hoặc từng chiếc
Có nhu cầu xin lien hệ chi tiết:09805786688 Mr Tiến,0994851505 MR Nhất

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: