Xin hỏi các ACE có quy định nào bắt lắp đặt tụ bù cho các trạm cấp điện cho khu dân cư không? Vì trước giờ chỉ lắp đặt tụ bù cho trạm khách hàng (phụ tải sản xuất kinh doanh).
Tuy nhiên, hnay bị thẩm tra bắt lắp bù cho trạm cấp điện cho Khu dân cư.(trạm này CĐT đầu tư và sẽ bàn giao cho ĐL quản lý).
Nhờ các cao thủ trợ giúp cái quy định nào quy định điều này.
Tks all>

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: