Trích dẫn Gửi bởi bruglions Xem bài viết
Đây là của bạn
Code:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=0815b2a491fa2fab6c8288552f7166ac
Lại phải đi học tiếng Latin nữa à?
Chơi khó anh em quá nhỉ?