Bạn nào có tiêu chuẩn IEC 62271-200 không cho mình xin. Mình có tiêu chuẩn này nhưng trong Content có 159 trang, thực tế được có 19 trang, đoạn mình cần (Type Tests và Routine Tests) lại không có, thế mới đau!
Hãng ABB thì vẫn áp dụng IEC 60298 còn anh Siemens lại áp dụng IEC 62271-200, cái IEC 60298 thì mình có rồi.
Trân trọng!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: