Tình hình là em đang làm đồ án tốt nghiệp do Thầy Trần Vinh Tịnh hướng dẫn, đồ án yêu cầu thiết kế hệ thống điện gồm 2 nguồn Thủy điện A ( 3x32MW) , Nhiệt điện B ( 3x50 MW) với 6 phụ tải ( 5 pt loại I và 1 pt loại III), cơ bản thì e cũng đã gần như hoàn thành rồi, sắp bảo vệ nên e muốn hỏi anh chị nào đi trước đã từng gặp đồ án này rồi thì cho e ít kinh nghiệm ( về những câu hỏi các thầy hay hỏi, kèm câu trả lời thì càng tốt ạ, hoặc tổng quát về nguyên lý vận hành, những phần cơ bản.... ) e xin chân thành cám ơn! dưới dây là phương án mà e chọn để thiết kế:

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: