Mừng cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Nam bộ kháng chiến
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC85ZS80OWU0MjZjODNmYTgxMTgwZTA3NDhiYTA0ZDgyMGQxZ i5cUIbaBmUsICDN8TmFcUIbaBIELhdUng5kgS2jDoW5nIENoae G6vInagaME258VG9wIENhfGZhWeBHNl[/FLASH]

Cuộc đời vẫn đẹp sao
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny9jNi83YzY3MjmUsIC2YzEzZDVhODhmMmY2MTdhYjk1NzQzZ TFjNy5cUIbaBmUsICDN8Q3UiYyDEkOG7nWkgVdUngG6q24gxJD hdUngrlwIFNhWeB3xUmUsICdUngG7jW5nIFThdUngqVdUngfGZ hWeBHNl[/FLASH]

Tình ta biển bạc đồng xanh
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Mi9jZi8yY2ZlZDQyYmVjOGNjOWNhODM1MTFmYzhmYjM3NmI1N S5cUIbaBmUsICDN8VMOsWeBmggVGEgQmnhdUng4NdUngIELhdU ngqFjIMSQ4WeBdUngTWeBmmUsICgWGFdUngaHxUdeG6pW4gQW5 oIC0gVMOiWeBiBOSMOgWeBnxmYWxzZQ[/FLASH]

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: