Tài liệu gồm 69 trang, dễ hiểu nhiều bài tập ứng dụng thực tế.
Chương 1: Tổng quan về PLC
Chương 2: Cấu trúc phần cứng PLC hệ S7
Chương 3: Kiến trúc cơ sở
Chương 4: Tập lệnh
Chương 5: Ngôn ngữ lập trình Step 7
PHỤ LỤCLink download:

http://www.data.webdien.com/free/dow...b7be845ee06f01

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: