Tua bin hơi và tua bin khí: xét về kết cấu có 2 loại: Tua bin phản lực và tua bin xung lực. Thực tế ra, phản lực và xung lực cũng hơi không rõ nét lắm, vì một số tầng cánh có thể có cả 2 thành phần xung lực và phản lực. Khác biệt giữa 2 loại là độ chenh áp và độ chênh nhiệt giữa các tầng.
Tua bin hơi và tua bin khí: xét về kết cấu có 2 loại:

13-14.gif

Tua bin phản lực và tua bin xung lực.
Thực tế ra, phản lực và xung lực cũng hơi không rõ nét lắm, vì một số tầng cánh có thể có cả 2 thành phần xung lực và phản lực. Khác biệt giữa 2 loại là độ chenh áp và độ chênh nhiệt giữa các tầng.
- Riêng Tua bin khí:
Theo quy trình đốt, có loại buồng đốt tập trung, có loại buồng đốt hình xuyến.
Theo kết cấu cơ học có loại trục đơn, có loại trục lồng.

- Riêng tua bin hơi:
Xét về áp lực: có tua bin cao áp và Tua bin hạ áp.
Xét về sơ đồ nhiệt có Tua bin ngưng hơi, Tua bin đối áp, tua bin trích hơi...Đối với máy phát: đa số máy phát lắp cho tua bin hơi và tua bin khí là máy phát cực ẩn, do tốc độ của tua bin khá cao. Một số tua bin khí do tốc độ cao hơn 3000 v/p nên phải qua bộ giảm tốc. do đó cũng có thể sử dụng máy phát tốc độ thấp hơn, dùng máy cưc lồi.

9-10.gif

1. Tua bin hơi:
a)theo thông số hơi:
-dưới tới hạn (subcritical)
-siêu tới hạn (supercritical)
-cực siêu tới hạn (ultra-supercritical)
b)theo kết cấu :
-đơn thân
-đa thân
c)theo profile cánh :
-xung lực
-phản lực
d)theo mục đích sử dụng :
-ngưng hơi
-trích hơi
-đối áp

2. Tua bin nước
- Francis
- Kaplan
- Pelton
- Propeller

3. Tua bin khí :
a)theo cấu trúc buồng đốt : hình xuyến, xi lô
b)theo cấu hình buồng đốt : đốt một lần, hai lần
c)theo phưong thức làm mát : bằng không khí, băng hơi nước
d)theo cấu trúc trục : trục đơn, trục lồng

Thông tin liên hệ:
Công Ty CP Thiết Bị Nhà Máy Điện Việt - Á - Âu
ĐC: Tòa Nhà Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Trung Liệt - Hà Nội.
Số điện thoại: (04)22457648 Fax: (04)62764615
Email: thietbi.vae@gmail.com
website:http://thietbimaydien.com
Hotline: 0975.778.666
Liên hệ trực tiếp: 0975.778.666

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: