Anh chi dup e voi. E co1 dc so lieu . Sato=8,0cm cuan lv 14-16-34-41-42 x2. Toc do la 3000 vog. Gjo em muan cuan lai chay toc do 1500 vong thi lam cach nao tinh so vong day kd

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: