Đang dịch cái tài liệu kỹ thuật về máy đo điện năng . Có 1 số từ kg biết , post lên hi vọng mọi người giúp mình.

1) XYZ is the Best in class software package và best - in - class 15Mb flash memory for long term recording.
2) Self-recognizing clamp-on or flex-CT current sensors
3) Power profiling

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: