đây là mạch đếm ngược 88 00 ,tuần sau em bảo vệ đồ án rồi . mà h mạch em vẫn bị lỗi . mong anh nào pro giúp em gỡ rối với. mạch em mô phỏng protues chạy ngon ơn , mà đến khi
làm thì nó chỉ chạy có 8 6 4 2 0 ah . đáng lẽ phải 8 7 6 5 4 3 2 1 0. em nghi là do xung nhưng ko biết sửa ntn. ai pro giúp em nhé


và đây là file autium của em nó :
http://www.data.webdien.com/free/dow...3300bd3b570082

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: