Bạn nào biết về các quy chuẩn, tiêu chuẩn bắt buộc về nghiệm thu, thử nghiêm cáp tín hiệu PCCC (điện hẹ) cho mình thỉnh giáo về các loại TC này được không ạ?
Mình tìm mãi về các tiêu chuẩn quy định liên quan mà không thấy.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: