Mình mới làm quen các FlipFlop,mình đã hiểu cách thiết kế mạch đếm lên hay xuống ( vd : 0-7-5-3-1-0) ,nói chung dạng bắt đầu và kết thúc là 0,nhưng còn dạng : 6-2-4-0-1-3-7-6 thì cho mình hỏi xung vào đầu tiên (C-B-A) là 0-0-0 hay 1-1-0 nhỉ,đã ser 1 số tài liệu nhưng chưa tìm ra.Thanks nhé

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: