Tình hình là em đang làm một bài báo cáo ở trường về cung cấp internet cho 1 tòa nhà nên cần 1 bản vẽ đường dây (internet hay thoại) tòa nhà thực tế để lấy số liệu tính toán mô phỏng. Trước em cũng có 1 bản vẽ chung cư nhưng 500 hộ mô phỏng hơi đúi. Anh nào có bản vẽ tương tự cho em xin, em cám ơn nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: