Mình có một bài tập về ĐIỀU KHIỂN ÐÈN GIAO THÔNG DÙNG IC4017 VA IC74192 mong mọi người giúp đỡ!
YÊU CẦU ĐỀ BÀI (ÐÈN Xanh 1 SANG 15S,ÐỒNG THỜII ÐÈN ÐỎ 2 SANG TRONG 20S.SAU KHO?NG THỜI GIAN 15S ÐÈN XANH 1 TẮT ĐỒNG THỜI ÐÈN VÀNG 1 SÁNG 5S. ..TIẾP THEO ÐÈN XANH 2 SÁNG TRONG 15S ..SAU ÐÓ ÐÈN VÀNG 2 SÁNG TRONG 5S TRONG THỜI GIAN ÐÓ ÐÈN ÐỎ 1 SANG TRONG 20S.(THOI GIAN ÐỎ =XANH + VÀNG)

ÐÂY LÀ FILE PROTEUS MÔ PH?NG C?A MÌNH
http://www.mediafire.com/download/c0...AITAPLON_3.DSN

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: