• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

   ntech.com.vn

 • Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
  Kết quả 11 đến 20 của 38
  1. #11
   Tham gia
   19-08-2010
   Bài viết
   496
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

   Mặc định Ðề: Hành lang an toàn lưới điện .

   CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
   Số: 106/2005/NĐ-CP
   Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2005


   NGHỊ ĐỊNH
   Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
   của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

   CHÍNH PHỦ

   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
   Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
   Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

   NGHỊ ĐỊNH:

   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
   1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
   2. Công trình lưới điện cao áp bao gồm lưới điện cao áp và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Lưới điện cao áp là lưới điện có điện áp danh định từ 1000 V trở lên.
   Điều 2. Xây dựng công trình lưới điện cao áp
   1. Sau khi dự án công trình lưới điện cao áp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mặt bằng xây dựng, chậm nhất sau 15 ngày chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang công trình lưới điện cao áp biết. Việc bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và hỗ trợ khác cho người đang sử dụng đất khi xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mọi tài sản hoặc công trình được tạo lập sau khi đã nhận được thông báo thực hiện dự án mà vi phạm hành lang an toàn theo quy định tại Nghị định này thì buộc phải phá dỡ và không được bồi thường, hỗ trợ.
   2. Chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp phải tuân thủ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 49 của Luật Điện lực và các quy định của pháp luật về xây dựng.
   Trường hợp buộc phải xây dựng đường dây điện trên không qua các công trình có tầm quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng, thông tin liên lạc, những nơi thường xuyên tập trung đông người, các khu di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng thì phải đảm bảo các điều kiện sau:
   a) Đoạn đường dây dẫn điện trên không vượt qua các công trình và các địa điểm trên phải được tăng cường các biện pháp an toàn về điện và xây dựng;
   b) Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất tự nhiên không được nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

   Điện áp Đến 35 kV 66 đến 110 kV 220 kV
   Khoảng cách 11 m 12 m 13 m

   3. Đoạn cáp ngầm nối với đường dây dẫn điện trên không tính từ mặt đất trở lên đến độ cao hai mét phải được đặt trong ống bảo vệ.
   4. Khi hoàn thành xây dựng công trình lưới điện cao áp, chủ đầu tư công trình phải thông báo ngay đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công trình lưới điện để phối hợp quản lý.
   Điều 3. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp
   1. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Điện lực được quy định trong bảng sau:

   Điện áp Đến 22 kV 35 kV 66-110 kV 220 kV
   Dây bọc Dây trần Dây bọc Dây trần Dây trần
   Khoảng cách an toàn phóng điện 1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m

   2. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 4 Điều 51 của Luật Điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và được quy định trong bảng sau:

   Điện áp Đến 22 kV 35 kV 66-110 kV 220 kV 500 kV
   Khoảng cách an
   toàn phóng điện 4,0 m 4,0 m 6,0 m 6,0 m 8,0 m

   3. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 51 của Luật Điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện khi dây ở trạng thái võng cực đại đến điểm cao nhất của đối tượng được bảo vệ và được quy định trong bảng sau:

   Điện áp
   Khoảng cách
   an toàn phóng điện Đến 35 kV 66-110 kV 220 kV 500 kV
   Đến điểm cao nhất (4,5m) của phương tiện giao thông đường bộ 2,5 m 2,5 m 3,5 m 5,5 m
   Đến điểm cao nhất (4,5m) của phương tiện, công trình giao thông đường sắt. 3,0 m 3,0 m 4,0 m 7,5 m
   Đến điểm cao nhất (7,5m) của phương tiện, công trình giao thông đường sắt chạy điện 3,0 m 3,0 m 4,0 m 7,5 m
   Đến chiều cao tĩnh không theo cấp kỹ thuật của đường thuỷ nội địa 1,5 m 2,0 m 3,0 m 4,5 m

   Điều 4. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không
   1. Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không là khoảng không gian dọc theo đường dây và được giới hạn như sau:
   a) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp.
   b) Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

   Điện áp Đến 22 kV 35 kV 66 – 110 kV 220 kV 500 kV
   Dây bọc Dây trần Dây bọc Dây trần Dây trần
   Khoảng cách 1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 7,0 m

   c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:

   Điện áp Đến 35 kV 66 đến 110 kV 220 kV 500 kV
   Khoảng cách 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m

   2. Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không là khoảng không gian dọc theo đường cáp điện và được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.
   Điều 5. Cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không
   1. Trường hợp cây trong hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không, khoảng cách được quy định như sau:
   a) Đối với đường dây dẫn điện có điện áp đến 35 kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn điện ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

   Điện áp Đến 35 kV
   Khoảng cách Dây bọc Dây trần
   0,7 m 1,5 m

   b) Đối với đường dây có điện áp từ 66 kV đến 500 kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì cây không được cao hơn dây dẫn thấp nhất trừ trường hợp đặc biệt phải có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn và được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép. Khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

   Điện áp 66 đến 110 kV 220 kV 500 kV
   Khoảng cách
   Dây trần
   2,0 m 3,0 m 4,5 m

   c) Đối với đường dây ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

   Điện áp Đến 35 kV 66 đến 110 kV 220 kV 500 kV
   Khoảng cách
   Dây bọc Dây trần Dây trần
   0,7 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m

   2. Trường hợp cây ở ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ phận bất kỳ của đường dây không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

   Điện áp Đến 35 kV 66 đến 220 kV 500 kV
   Khoảng cách 0,7 m 1,0 m 2,0 m

   3. Đối với cây có khả năng phát triển nhanh trong thời gian ngắn có nguy cơ gây mất an toàn và những cây nếu phải chặt ngọn, tỉa cành sẽ không còn hiệu quả kinh tế phải chặt bỏ và cấm trồng mới.
   4. Lúa, hoa màu và cây trồng chỉ được trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít nhất là 0,5m.
   Điều 6. Nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không
   1. Điều kiện để nhà ở, công trình được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đến 220 kV:
   a) Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy;
   b) Mái lợp, khung nhà và tường bao bằng kim loại phải nối đất theo quy định về kỹ thuật nối đất;
   c) Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp;
   d) Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn gần nhất khi dây ở trạng thái tĩnh không được nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

   Điện áp Đến 35 kV 66 đến 110 kV 220 kV
   Khoảng cách 3,0 m 4,0 m 6,0 m

   đ) Cường độ điện trường ≤ 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một mét và ≤ 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một mét.
   2. Đối với nhà ở, công trình xây dựng hợp pháp trước khi xây dựng đường dây dẫn điện trên không nếu chưa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp chịu kinh phí và tổ chức thực hiện việc cải tạo nhằm thoả mãn các điều kiện đó. Trường hợp chỉ bị phá dỡ một phần mà phần còn lại vẫn tồn tại, sử dụng được và đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì được bồi thường phần giá trị nhà, công trình bị phá dỡ và chi phí cải tạo hoàn thiện lại nhà, công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ. Chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp có trách nhiệm chi trả bồi thường cho phần bị phá dỡ đó. Trường hợp không thể cải tạo được để đáp ứng điều kiện nêu trên mà phải dỡ bỏ hoặc di dời thì được bồi thường về nhà, công trình và hỗ trợ để di dời theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
   Điều 7. Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm
   Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm được giới hạn như sau:
   1. Chiều dài hành lang được tính từ vị trí cáp ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm này đến vị trí vào ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm kế tiếp.
   2. Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi:

   a) Mặt ngoài của mương cáp đối với cáp đặt trong mương cáp;
   b) Hai mặt thẳng đứng cách mặt ngoài của vỏ cáp hoặc sợi cáp ngoài cùng về hai phía của đường cáp điện ngầm đối với cáp đặt trực tiếp trong đất, trong nước được quy định trong bảng sau:

   Loại cáp
   điện Đặt trực tiếp trong đất Đặt trong nước
   Đất ổn định Đất không ổn định Nơi không có tàu thuyền qua lại Nơi có tàu thuyền qua lại
   Khoảng cách 1,0 m 1,5 m 20,0 m 100,0 m

   3. Chiều cao được tính từ mặt đất hoặc mặt nước đến:
   a) Mặt ngoài của đáy móng mương cáp đối với cáp đặt trong mương cáp;
   b) Độ sâu thấp hơn điểm thấp nhất của vỏ cáp là 1,5m đối với cáp đặt trực tiếp trong đất hoặc trong nước.
   Điều 8. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện
   1. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện là khoảng không gian bao quanh trạm điện và được giới hạn như sau:
   a) Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy định trong bảng sau:

   Điện áp Đến 22 kV 35 kV
   Khoảng cách 2,0 m 3,0 m

   b) Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của công trình trạm điện đến điểm cao nhất của trạm điện cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.
   2. Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện phải đảm bảo không làm hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện; không xâm phạm đường ra vào trạm điện; đường cấp thoát nước của trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không; không làm cản trở hệ thống thông gió của trạm điện; không để cho nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trình điện.
   Điều 9. Biển báo, tín hiệu
   1. Đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp phải đặt biển cấm, biển báo theo quy phạm và tiêu chuẩn hiện hành.

   2. Các cột điện phải được sơn màu trắng, đỏ từ khoảng chiều cao 50 m trở lên và phải đặt đèn tín hiệu trên đỉnh cột trong các trường hợp sau:
   a) Cột điện cao từ 80 m trở lên;
   b) Cột điện cao trên 50 m đến dưới 80 m nhưng ở vị trí có yêu cầu đặc biệt.
   3. Trường hợp đường dây dẫn điện cao áp nằm trong giới hạn 8.000 m tính từ đường hạ, cất cánh gần nhất của sân bay, việc sơn cột, đặt đèn báo hiệu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về hàng không.
   4. Dọc theo đường cáp điện ngầm trong đất, chủ công trình phải đặt cột mốc hoặc dấu hiệu.
   Điều 10. Quản lý, vận hành công trình lưới điện cao áp
   1. Đơn vị quản lý vận hành công trình lưới điện cao áp có trách nhiệm:
   a) Kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý của mình để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Khi phát hiện hành vi vi phạm, phải yêu cầu đối tượng vi phạm dừng ngay các hành vi vi phạm và báo cáo, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm đó.
   b) Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng đường dây đúng thời hạn quy định. Không vận hành quá tải đối với đường dây vượt qua nhà ở, công trình.
   c) Thống kê, theo dõi các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương, cơ quan cấp trên theo quy định.
   2. Người quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện phải thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn theo quy phạm kỹ thuật an toàn.
   3. Việc chặt, tỉa cây để bảo đảm an toàn công trình lưới điện cao áp do đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp tổ chức thực hiện và phải thông báo cho đơn vị quản lý hoặc chủ sở hữu cây biết trước năm ngày làm việc.
   4. Trường hợp bắt buộc phải chặt cây để khắc phục sự cố, đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp phải thông báo ngay số cây cần chặt và bồi thường cho chủ sở hữu cây. Nếu không thông báo được cho chủ sở hữu cây thì phải thông báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã sở tại trước khi chặt cây.
   5. Nghiêm cấm lợi dụng việc bảo vệ hoặc sửa chữa công trình lưới điện cao áp để chặt cây tuỳ tiện.
   6. Đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp thực hiện nhiệm vụ sửa chữa định kỳ phải thông báo trước ba ngày cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất nơi có cáp điện ngầm hoặc đường dây dẫn điện trên không đi qua; sửa chữa đột xuất do sự cố phải thông báo trước khi thực hiện công việc. Trường hợp không thông báo được thì phải thông báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã sở tại trước khi thực hiện công việc. Kiểm tra, sửa chữa xong, đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp phải khôi phục lại mặt bằng như trước khi sửa chữa.
   7. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất nơi có cáp điện ngầm hoặc đường dây dẫn điện trên không đi qua có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp tiến hành kiểm tra hoặc sửa chữa những hư hỏng của công trình.
   Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm
   1. Vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên các bộ phận của công trình lưới điện khi không có nhiệm vụ.
   2. Trộm cắp, ném bắn, gây hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện.
   3. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có sự thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.
   4. Thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp; thả bất kỳ vật gì có khả năng gây hư hại đến công trình lưới điện cao áp.
   5. Lắp đặt ăng ten, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va quệt vào công trình lưới điện cao áp.
   6. Trồng cây hoặc để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trên không, trạm điện; để cây đổ vào đường dây điện khi phát quang tuyến.
   7. Bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện; quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện; tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa và các phụ kiện khác của cột điện; đào đất gây lún sụt công trình lưới điện cao áp; đắp đất vi phạm khoảng cách an toàn; sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều, quán, buộc trâu bò hoặc gia súc khác.
   8. Nổ mìn, mở mỏ, xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hoá học gây ăn mòn các bộ phận của công trình lưới điện; đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động mạnh hoặc gây hư hỏng cho công trình lưới điện.
   9. Các phương tiện bay có khoảng cách đến bộ phận gần nhất của công trình lưới điện cao áp nhỏ hơn 100m, trừ trường hợp phương tiện bay làm nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện theo quy định của Bộ Công nghiệp.
   10. Các hành vi khác vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
   Điều 12 Trách nhiệm bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
   1. Khi phát hiện công trình lưới điện cao áp bị xâm phạm, bị phá hoại, bị cháy, bị sự cố nghiêm trọng thì đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp, Ủy ban nhân dân địa phương, công an, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp khẩn trương khắc phục để hạn chế thiệt hại và đưa công trình vào hoạt động.
   2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý của mình.
   3. Căn cứ tình hình ở từng địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Thành phần và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.
   Điều 13. Hiệu lực thi hành
   Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và Nghị định số 118/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
   Điều 14. Trách nhiệm thi hành
   1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn việc thi hành Nghị định này.
   2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

   Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
   - Ban Bí thư Trung ương Đảng, THỦ TƯÓNG
   - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
   - Các bộ, cơ quan ngang bộ,
   cơ quan thuộc Chính phủ,
   - HĐND, UBND các tỉnh,
   thành phố trực thuộc TW,
   - Văn phòng Quốc hội,
   - Văn phòng Chủ tịch nước,
   - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
   - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
   - Toà án nhân dân tối cao,
   - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Phan Văn Khải
   - Học viện Hành chính quóc gia,
   - Công báo,
   - VPCP: BTCN, các PCN, TBNC, BNC,
   - Các Vụ, Cục, , các đơn vị trực thuộc,
   - Lưu CN (5 bản), VT.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:


  3. #12
   Tham gia
   15-03-2010
   Địa chỉ
   thg thật
   Bài viết
   628
   Cảm ơn
   335
   Được cảm ơn 528 lần, trong 280 bài

   Mặc định Ðề: Hành lang an toàn lưới điện .

   Bác tandong mà tìm được chổ nào ghi là chỉ áp dụng đối với dây pha thì tui chịu thua và sẽ bàn tiếp chuyện này với bác (có việc tí).
   ĐIỆN không bao giờ được rút kinh nghiệm
   nmqpower@webdien.com

  4. #13
   Tham gia
   19-08-2010
   Bài viết
   496
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

   Mặc định Ðề: Hành lang an toàn lưới điện .

   Ở 106 này thì ghi là dây "trạng thái tĩnh" nên còn bàn cãi là dây pha hay trung tính, nhưng qua NĐ 81 người ta đã hiệu chỉnh nhóm từ này thành trạng thái "võng cực đại". Có 2 trường hợp võng cực đại là khi tải cao nhất và khi nhiệt độ cao nhất. Bác xem lại cái hình hướng dẫn theo NĐ 54 cũ trước kia của BCN thì rõ hơn, không đề cập đến dây trung tính đâu

  5. The Following 2 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:


  6. #14
   Tham gia
   25-01-2010
   Địa chỉ
   Đồng Nai
   Bài viết
   1,047
   Cảm ơn
   302
   Được cảm ơn 689 lần, trong 402 bài

   Mặc định Ðề: Hành lang an toàn lưới điện .

   Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
   Bác light sai nữa rồi. Nghị định 106 chỉ áp dụng cho cao áp thôi. Hạ áp trước giờ chưa có qui định. Chỉ có trong qui phạm là cách mỗi bên 0,5m thôi, nghĩa là hành lang an toàn 1m. Hic
   Ẹc, bị bác tandong bắt giò rồi.
   Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
   http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

  7. #15
   Tham gia
   15-03-2010
   Địa chỉ
   thg thật
   Bài viết
   628
   Cảm ơn
   335
   Được cảm ơn 528 lần, trong 280 bài

   Mặc định Ðề: Hành lang an toàn lưới điện .

   Tinh thần ND 106 hay 81 là bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tức là bảo vệ công trình lưới điện cao áp (dây trung tính cũng không ngoại lệ). Ví dụ: cây ngã vào đường dây mà ta chỉ tính khoảng cách an toàn cho dây pha mà không tính cho dây trung tính thì cây ngả đứt dây trung tính sẽ ảnh hưởng đến lưới điện là điều chắc chắn (đây là ý kiến của một trong những người soạn ra ND), các bác thấy thế nào?
   Còn nữa...
   ĐIỆN không bao giờ được rút kinh nghiệm
   nmqpower@webdien.com

  8. Những thành viên đã cảm ơn nmqpower vì bài viết hữu ích:


  9. #16
   Tham gia
   19-08-2010
   Bài viết
   496
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

   Mặc định Ðề: Hành lang an toàn lưới điện .

   Tui thấy thế này :
   1. Với cây xanh : đường dây 22kV sử dụng trụ 10,5m, chôn sâu 1,8m, chiều cao còn lại 8,5m, dây trung hòa cách pha 2m, nghĩa là cách đất 6m, nếu tính cả dây trung hòa như giải thích của bạn thì cây xanh không được vượt qua 4m.
   2. Với nhà được phép tồn tại : nhà cách dây trung hòa 3m, thì nhà chỉ còn cao 3m, cái này chắc không có nhà nào tồn tại trừ tiệm quán.
   Cái này trước kia khi ban hành hướng dẫn NĐ 54 thì BCN có 1 bản vẽ ghi rất chi tiết, lâu quá tui không còn giữ, nếu tìm được tui post lên ngay

  10. The Following 2 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:


  11. #17
   Tham gia
   25-01-2010
   Địa chỉ
   Đồng Nai
   Bài viết
   1,047
   Cảm ơn
   302
   Được cảm ơn 689 lần, trong 402 bài

   Mặc định Ðề: Hành lang an toàn lưới điện .

   Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
   Tui thấy thế này :
   1. Với cây xanh : đường dây 22kV sử dụng trụ 10,5m, chôn sâu 1,8m, chiều cao còn lại 8,5m, dây trung hòa cách pha 2m, nghĩa là cách đất 6m, nếu tính cả dây trung hòa như giải thích của bạn thì cây xanh không được vượt qua 4m.
   2. Với nhà được phép tồn tại : nhà cách dây trung hòa 3m, thì nhà chỉ còn cao 3m, cái này chắc không có nhà nào tồn tại trừ tiệm quán.
   Cái này trước kia khi ban hành hướng dẫn NĐ 54 thì BCN có 1 bản vẽ ghi rất chi tiết, lâu quá tui không còn giữ, nếu tìm được tui post lên ngay
   Áp dụng ND81 thì hệ thống lưới trung thế phải xài trụ 16m trở lên hết mới đạt nổi yêu cầu, a xài trụ 12m dĩ nhiên là k được rồi.

   Hiện ở ĐN vẫn đang tranh cãi vì chưa có hướng dẫn cụ thể, nhưng tinh thần là đang chuyển hết qua sử dụng trụ 18-20m.

   Đúng là khổ.
   Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
   http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

  12. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:


  13. #18
   Tham gia
   15-03-2010
   Địa chỉ
   thg thật
   Bài viết
   628
   Cảm ơn
   335
   Được cảm ơn 528 lần, trong 280 bài

   Mặc định Ðề: Hành lang an toàn lưới điện .

   Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
   Tui thấy thế này :
   1. Với cây xanh : đường dây 22kV sử dụng trụ 10,5m, chôn sâu 1,8m, chiều cao còn lại 8,5m, dây trung hòa cách pha 2m, nghĩa là cách đất 6m, nếu tính cả dây trung hòa như giải thích của bạn thì cây xanh không được vượt qua 4m.
   2. Với nhà được phép tồn tại : nhà cách dây trung hòa 3m, thì nhà chỉ còn cao 3m, cái này chắc không có nhà nào tồn tại trừ tiệm quán.
   Cái này trước kia khi ban hành hướng dẫn NĐ 54 thì BCN có 1 bản vẽ ghi rất chi tiết, lâu quá tui không còn giữ, nếu tìm được tui post lên ngay
   Bác nói tôi đồng ý tất và hiện nay tất cả các nơi điều như vậy. Nhưng theo quan chức đó giải thích là do ta thiết kế dây trung tính như vậy là không đúng theo quy định (tức là ta đang sai, cái này mà triển khai lại thì có nước chít thôi)
   Ngoài ra, theo bác nhà nằm dưới hành lang có quy định mái và vách làm bằng vật liệu không cháy để làm gỉ nhỉ để bảo vệ nhà cửa hay bảo vệ đường dây?
   ĐIỆN không bao giờ được rút kinh nghiệm
   nmqpower@webdien.com

  14. Những thành viên đã cảm ơn nmqpower vì bài viết hữu ích:


  15. #19
   Tham gia
   15-03-2010
   Địa chỉ
   thg thật
   Bài viết
   628
   Cảm ơn
   335
   Được cảm ơn 528 lần, trong 280 bài

   Mặc định Ðề: Hành lang an toàn lưới điện .

   Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
   Áp dụng ND81 thì hệ thống lưới trung thế phải xài trụ 16m trở lên hết mới đạt nổi yêu cầu, a xài trụ 12m dĩ nhiên là k được rồi.

   Hiện ở ĐN vẫn đang tranh cãi vì chưa có hướng dẫn cụ thể, nhưng tinh thần là đang chuyển hết qua sử dụng trụ 18-20m.

   Đúng là khổ.
   Cũng không hẳn phải sử dụng toàn bộ là trụ 18 - 20m hết đâu bác, theo NĐ81 thì:
   Khi xây dựng, cải tạo đoạn đường dây dẫn điện trên không vượt qua khu dân cư, nơi công cộng thường xuyên tập trung đông người, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, công trình quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng phải tăng cường các biện pháp an toàn về điện và xây dựng...
   Vấn đề là bác phải xác định được khu dân cư kìa...
   ĐIỆN không bao giờ được rút kinh nghiệm
   nmqpower@webdien.com

  16. Những thành viên đã cảm ơn nmqpower vì bài viết hữu ích:


  17. #20
   Tham gia
   19-08-2010
   Bài viết
   496
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

   Mặc định Ðề: Hành lang an toàn lưới điện .

   Mái và vách làm bằng vật liệu không cháy theo tôi là để đảm bảo không phát nhiệt khi lỡ có sự cố đứt dây. Cái qui định này nhằm hợp thức hóa đường dây chẳng đặng đừng khi vượt qua nhà nhằm giảm chi phí đền bù, tái định cư so với giải tỏa trắng (cái này theo qui phạm hiện nay thì đường trục hạ áp cũng không được vượt qua mái nhà). Đây chỉ là 1 điều kiện thôi, điều kiện tiên quyết là cường độ điện trường, chính vì vậy trong 81 đã sửa phần này rồi, chỗ 2 đường dây cao áp song song đấy.
   Riêng bác light nói thì có văn bản trả lời của BCT và EVN rồi : sở dĩ nâng tĩnh lên 14m để các nhà có tồn tại trong hành lang vẫn được cơi nới lên 1 số tầng nhất định để giảm quĩ đất bố trí cho nhà cửa. Tuy nhiên hiện nay ngoài Công ty BTLT An Giang có sản xuất trụ 18m 1 đoạn, các chỗ khác chưa có sản xuất, còn nếu xài 2 đoạn thì thi công rất khó. Tui có để ý ở PC1 họ có kết cấu trụ dừng 20m 2 đoạn nhưng dựng theo hình chữ A, chưa biết thi công ra sao

  18. The Following 2 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:


  Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Xỉn hỏi quy định về hành lang bảo vệ đường điện cao thế
   Bởi dieptit trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
   Trả lời: 7
   Bài cuối: 25-02-2014, 20:44
  2. Trợ giúp về vấn đề hút khói hành lang và ht tăng áp cầu thang bộ
   Bởi vitcoi trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
   Trả lời: 10
   Bài cuối: 15-10-2012, 17:00
  3. Dạ Cổ Hoài Lang - Bài Ca Đất Phương Nam
   Bởi hungsodep09 trong diễn đàn Âm nhạc
   Trả lời: 1
   Bài cuối: 28-09-2012, 10:34
  4. [ cần help gấp ]hành lang đường điện 500KV
   Bởi yangexp trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
   Trả lời: 7
   Bài cuối: 30-06-2011, 21:51
  5. Đền bù hành lang an toàn lưới điện
   Bởi tandong1975 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
   Trả lời: 10
   Bài cuối: 17-06-2011, 20:59
  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016