Hiện nay mình đang làm đồ án môn học, nhưng không rành vẽ mô phỏng hệ thống kích từ trên phần mềm Matlab Simulink, bạn nào sử dụng phần mềm Matlab Simulink thành thạo vẽ giúp mình mình với. Thank các bạn rất nhiều!
http://www.data.webdien.com/free/dow...61beb0cee3363e

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: