Mình đang muốn làm pressure sensor (loại tương tự như giày sáng đèn khi đi á)

Giống clip này: https://www.youtube.com/watch?v=Qnoso-uHNfs
Cho mình hỏi ở VN mình mấy vật liệu này tên là gì và mua ở đâu?

Veloslat (còn gọi Linqslat)
Conductive Fabric (vải dẫn điện?)

Xin cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: