10 yếu tố nguy hiểm

1.Chạm trực tiếp dây pha điện hạ áp (điện áp dưới 1000 V)
2.Chạm trực tiếp dây trung tính hạ áp
3.Phát sinh hồ quang điện hạ áp
4.Phóng điện cao áp (điện áp từ 1000V trở lên)
5.Điện cảm ứng
6.Điện áp bước
7.Điện chạm vỏ kim loại
8.Đóng điện nhầm
9.Thao tác sai quy trình
10.Các nguồn điện khác xông đến

Xem chi tiết: http://vnk.edu.vn/cac-yeu-to-nguy-hi...-tai-nan-dien/

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: