Bài tiểu luận:
-Yêu cầu truyền dữ liệu qua không gian tự do giữa một máy phát và một máy thu

-Tín hiệu dùng để truyền là tín hiệu ánh sáng nhìn thấy được (LED, laser). Không dùng hồng ngoại.

-Nhập chuỗi ký tự cần phát vào chương trình bên máy phát, chuyển thành tín hiệu điện để điều khiển đèn sáng / tối

-Phía thu chuyển cường độ sáng tối thành tín hiệu điện, giải mã trong máy tính thành chuỗi ký tự ban đầu
-truyền càng xa càng tốt

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: