các bro nào có tài liệu sử dụng phần mềm rsview32 của Rockwell thi share cho em với, tiếng việt càng tốt.
thanks ..

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: