các bác dân M&E vô giao lưu vào chia sẻ kinh nghiệm thiết kế M&E em với, các bác có thư viện thiết kế M&E không, gửi lên cho em tham khảo với ạ.
các bác chỉ giúp em các bước tiến hành thiết kế và thi công dự án M&E.
cảm ơn các bác.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: